::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ :::