::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ :::
     
 
 
 
 

 

 
     
 
 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้